Hlavná stránka
MELOS.HRCKOVA.SK

Texty o súčasnej hudobnej kutúre,
revue Medzinárodnej pracovnej
skupiny Nová hudba,
........
ISSN: 1337 - 5547

Obrazok

Najnovšie číslo vyšlo dňa: 27.08.2012, názov: Tvárou v tvár tvorcovi hudby

Kontakt

Naďa Hrčková

Editor: Naďa Hrčková

Nová hudba/Neue Musik
Slávičie údolie 18
811 02 Bratislava

e-mail:
hrckovan@gmail.com
hrckovan@stonline.sk
www.hrckova.sk

Tel/Fax: +421 905 498 121Vydanie: WEBMAG.sk


e-mail:
marek@murka.cz

Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba/Arbeitsgruppe Neue Musik:

Naďa Hrčková, Vladimír Bokes (Bratislava), Jaroslav Šťastný (Brno), Tomáš Horkay (Košice), Maria Kostakeva (Essen), Elžbieta Szczepańska – Lange (Warszawa), Mieczyslaw Tomaszewski ( Kraków), Hartmut Krones (Viedeň), Frieder Reininghaus (Kolín nad Rýnom), Danuta Gwizdalanka (Kolín n.Rýnom/Poznaň), Helmut Loos (Lipsko), Tibor Tallián (Budapešť)
Editor: Naďa Hrčková, Vydanie: WEBMAG.sk, ISSN: 1337 - 5547